Trøtt på skiten? Vi med, därfør har SLAVFØRLAGET som mål att distribuera gratis, enkel underhållning før billigt, enkelt folk - reklamfri och närprocuderad.

EVIG KÆRLEK OCH FRIHET TILL FOLKET

KONTAKT: info@blomjord.com

SWISH:+4673 979 0220

DØDSSTRAFF PÅ COPYRIGHTS ⊗